Chính sách cookie

Cookie là tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc trên ổ cứng của bạn. Chúng giúp chúng tôi cung cấp các tính năng và chức năng của Trang web và cung cấp các thông tin hữu ích cho chúng tôi.

Một số loại cookie được sử dụng trên Trang web bao gồm:

  • Cookie cần thiết: Những cookie này cần thiết để Trang web hoạt động chính xác. Chúng không thu thập thông tin cá nhân của bạn.
  • Cookie phân tích: Những cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Trang web, bao gồm số lần bạn truy cập Trang web, thời gian bạn dành trên Trang web và các trang bạn truy cập. Chúng được sử dụng để cải thiện Trang web và trải nghiệm của người dùng.
  • Cookie quảng cáo: Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo có ý nghĩa và phù hợp với bạn. Chúng thu thập thông tin về các quảng cáo bạn đã xem và trang web bạn đã truy cập để cung cấp các quảng cáo tùy chỉnh.

2. Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện Trang web của chúng tôi, bao gồm:

  • Cung cấp các tính năng và chức năng của Trang web.
  • Ghi nhớ các thông tin bạn đã cung cấp để không phải nhập lại khi bạn truy cập Trang web lần sau.
  • Phân tích cách bạn sử dụng Trang web để cải thiện trải nghiệm của người dùng.
  • Tùy chỉnh quảng cáo để phù hợp với sở thích và lợi ích của bạn.

3. Quyền kiểm soát cookie

Bạn có thể từ chối hoặc chặn cookie trên Trang web của chúng tôi bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể làm hạn chế khả năng sử dụng các tính năng và chức năng của Trang web.

Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách Cookie này.