Chính sách bảo mật

- Khi bạn truy cập trang web maytinh-onlinecasino.top, chúng tôi có thể tự động thu thập các thông tin không định danh gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang đã xem.- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin tức hoặc tham gia các hoạt động trên trang web.

Đối tượng: - Chính sách này được áp dụng cho mọi người sử dụng truy cập trang web maytinh-onlinecasino.top.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ bạn để cung cấp dịch vụ, quản lý tài khoản, liên lạc, cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng.- Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi, như phân tích và nghiên cứu thị trường.

    - Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp luật.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

- Chúng tôi tuân thủ các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của bạn.- Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên có nhiệm vụ liên quan và đã ký kết thỏa thuận bảo mật.

    - Trang web maytinh-onlinecasino.top không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.