Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web maytinh-onlinecasino.top.

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản và điều kiện sau khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Điều khoản sử dụng này có hiệu lực một cách xác định đối với tất cả người truy cập và người dùng của trang web.

1. Chấp nhận các điều khoản

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web maytinh-onlinecasino.top, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong văn bản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web này.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào của văn bản này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để biết các thay đổi.

2. Bản quyền và công bố thông tin

Các tài liệu, thông tin, hình ảnh, biểu đồ, đa phương tiện và nội dung khác mà bạn tìm thấy trên trang web này là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Bạn không được sao chép, phân phối, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng tài liệu, thông tin và nội dung khác trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Mọi thông tin cá nhân được bạn đăng ký trên trang web maytinh-onlinecasino.top sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

3. Trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy trên trang web maytinh-onlinecasino.top. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

  • Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng và truy cập vào trang web.
  • Chúng tôi không đảm bảo trang web sẽ không có lỗi hoặc ngừng hoạt động tạm thời.
  • Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào bạn cung cấp trên trang web này không vi phạm quyền riêng tư, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

4. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web maytinh-onlinecasino.top có thể chứa các liên kết đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của các trang web bên thứ ba này.

  • Việc sử dụng các liên kết đến trang web bên thứ ba là nguyên tắc của riêng bạn và chịu rủi ro riêng của bạn.
  • Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, đáng tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin có trong các trang web bên thứ ba.